Haggårdens Entr. AB

Projekt vi kan utföraOlika uppdrag med hjullastare
T ex sopning, snöröjning, markplaneringGrävning
T ex husgrunder, vägar, avlopp, dräneringar, dikningLastbil med flakväxlare för olika transportuppdrag
T ex materialtransporter, conteinertransporter, maskintransporterIsblästring
T ex mögelsanering, borttagning av bottenfärg, klottersanering

HEAB

Förrådsgatan 7
542 35 Mariestad
Växel 0501-70200