Haggårdens Entr. AB

Prislista

(priser gäller 2022)

(inkl moms)

Betalas på kontoret eller Swish 123 612 31 29

Material

Pris
per m3

Utkörning
< 2 m3
< 5 km

Utkörning
> 2 m3
> 5 km

Jord
Harpad

290 kr 565 kr Ring för pris

Stenmjöl
0-4

240 kr 565 kr Ring för pris

Makadam
2-4

470 kr 565 kr Ring för pris

Makadam
4-8

470 kr 565 kr Ring för pris

Makadam
8-11

495 kr 565 kr Ring för pris

Väggrus
0-16

310 kr 565 kr Ring för pris

Bärlager
0-32

310 kr 565 kr Ring för pris

Natursingel
8-16, 16-32

565 kr 565 kr Ring för pris

Kullersten
100, 200

725 kr 565 kr Ring för pris

Fallsand
0-4

515 kr 565 kr Ring för pris

Leksand
0-2

410 kr 565 kr Ring för pris

Betonggrus
0-8

380 kr 565 kr Ring för pris

Bark

425 kr 565 kr Ring för pris

HEAB

Förrådsgatan 7
542 35 Mariestad
Växel 0501-70200