Haggårdens Entr. AB

Torr-is blästring
Rengöring med kolsyreis (torr-is)

Rengöring med kolsyreis är en relativt ny teknik med unika egenskaper.
Isblästring påminner om sandblästring, men lämnar ingen restprodukt och påverkar inte underlaget.
Flytande koldioxid (CO2) är en restprodukt från industriell framställning av ammoniak.
Det finns därför inga tillsatser eller vatten bundet i kolsyrepellets.
Av CO2 framställer man risgrynsstora kolsyrepellets.

Så går rengöring med kolsyreis till:

Torrispellets skjuts i hög hastighet igenom ett jetmunstycke med hjälp av komprimerad luft. Temperaturen på pelletsen är cirka -79° C.
När materialet man vill blästra bort träffas övergår torrispellets direkt från fast form till gasform (sublimerar) vilket gör att materialet krymper blixtsnabbt av kylan och tappar sin vidhäftningsförmåga.
Koldioxiden som bildas har åttahundra gånger större volym och ”spränger” bort den oönskade beläggningen.
De enda restprodukter som återstår är det material som man ville blästra bort.
Man kan enkelt samla upp det avlägsnade materialet på olika sätt, och för där det krävs, lämna det för destruktion.

Några material som metoden fungerar på:

¤ färg, tapeter
¤ olja, fett, smuts
¤ asfalt, tjära
¤ klotter, dekaler
¤ rök, sot
¤ mögel
¤ lim, klister

Endast resterna av det man blästrat bort behöver tas om hand.
Kolsyreisen i sig lämnar inga restprodukter.

Arbetsområden

Betong

Att avlägsna betong från olika typer av underlag med kolsyreblästring medför i de flesta fall att man inte behöver lackera om eller på annat sätt bearbeta ytorna.
Man kan med kolsyreblästring avlägsna betong från t ex lackerade ytor och elektriska komponenter.


Fordon

Man kan genomföra alla typer av rengöring av alla typer av fordon t ex aluminium, bilklädslar och motorer.


Fritidsbåtar

Kolsyreblästring har visat vara en oerhört effektiv och kostnadseffektiv metod att ta bort bottenfärg på fritidsbåtar utan att skada gelcoaten.


Gångytor/plattor

Rengöring av olika typer av trädgårdsplattor är både snabb och effektiv med kolsyreblästring. Man kan enkelt ta bort alger, mossa eller andra föroreningar, t ex tuggummi som sitter nedtrampat i plattorna.


Klottersanering

Kolsyreblästring av klotter är ofta en mycket effektiv metod.
Ibland den enda metoden att ta bort olika typer av klotter vid många olika typer av underlag.
Blästringen kan med fördel genomföras vintertid då det är minusgrader utomhus.
All klottersanering genomförs efter utförd provblästring.HEAB

Förrådsgatan 7
542 35 Mariestad
Växel 0501-70200